revolver, -u m. (6. j. -u) (z angl.) 1. ruční střelná (palná) zbraň s válcem (bubínkem) pro několik nábojů: střílet z r-u; nabitý r. 2. v optice (u drobnohledu) otáčivá součástka na tubu, do níž lze zašroubovat několik objektivů 3. tech. slang. revolverový soustruh; expr. zdrob. revolvereček, revolveříček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách); revolverový v. t.