rostlina, -y ž. živý organismus, zprav. s listy a květy, tkvící kořeny v půdě, z kt. čerpá část své výživy (např. strom, bylina, mech, houba, řasa): r-y zahradní, polní, horské, tropické; r-y užitkové, okrasné, léčivé; odb. r-y kulturní, průmyslové, textilní, olejné, medonosné; bot. organismus (zprav. bez lokomočního pohybu) složený z buněk s blanou tvořenou celulózou (obsahujících zprav. zeleň listovou) a vyživující se fotosyntézou n. heterotrofně: r-y jednodomé, dvoudomé, cévnaté, mnohomanželné; motýlokvěté r-y; ovíjivé r-y; zdrob. rostlinka, -y ž.: skleníková r.