rouhačský příd. řidč. vlastní rouhačům: r-á myšlenka (Krat.) rouhavá: r-á vyhrůžka (Til.): přísl. *rouhačsky: r. znějící slova