rouhati se (komu, čemu: ~) (*rouhati koho, co) ned. (1. j. -ám) náb. projevovat hrubou neúctu k bohu, víře; přen. vůbec projevovat neúctu, nevážnost n. posměch k někomu, něčemu (zprav. ustálenému, vznešenému, posvátnému ap.); neuznávat (koho, co), opovrhovat (kým, čím), tupit (koho, co), urážet (koho, co), posmívat se 1, vysmívat se (komu, čemu): r. se bohu; ať boha nerouhá (Uh.), nerouhej se, přen. nestěžuj si příliš neskromně: kletby kupí s rouháním (Vrchl.); rouhající rty (Zey.): přen. rouhá se otcově vůli (Svět.): svobodě se rouhá (Čech) ○ předp. na- se, po-, po- se, za- se; nás. rouhávati se ○ předp. po- se