rovník, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích) myšlená kružnice na povrchu zemském, jejíž rovina jde středem Země a je kolmá k zemské ose; ekvátor: africké země na jih od r-u; kamna sálala jako slunce na r. (Vrba); odb. zemský r.; termický r.; nebeský, světový r. kružnice ve všech místech stejně vzdálená od světových pólů