rozhodovati ned. k rozhodnouti 1-3: r. sporné otázky; r. rozepři; rozhodování mezi ano a ne; r. mezi manžely; rozhodování soudce; – moc r. nad životem a smrtí; r. sám nad sebou; rozhodovala cena zboží; rozhodovati se ned. k rozhodnouti se: rozhodoval se, že se vrátí; – dlouho, snadno se r.; nás. rozhodovávati, rozhodovávati se