rozvoj, -e m. postupné mohutnění, zesilování, rozšiřování, zprav. zdokonalováním něčeho; rozvíjení, vývoj, rozmach 1, růst: rychlý r. výroby; hospodářský r. rozkvět; přispět k r-i méně vyvinutých zemí; r. literatury; r. soutěžení; r. sovětské vědy; přirozený r. duševní; ekon. státní plán r-e národního hospodářství; publ. r. výrobních sil; mat. desetinný r. reálného čísla jeho zápis pomocí cifer 0, 1,... 9; binomický r. vyjádření binomické poučky