ruský příd. k Rus, k Rusko: r. národ, jazyk; r-á literatura; r-ští revolucionáři; útlak neruských národů za carismu; r. car; Čelakovského Ohlas písní r-ch; R-á sovětská federativní socialistická republika (zkr. RSFSR), zkráceně R-á federace; zeměp. R-á tabule rovina v evropské části SSSR; (zast.) R-á Asie; zool. jeseter r.; v někt. ust. názvech: r. chrt s dlouhou srstí, barzoj; r-é kolo druh kolotoče otáčející se ve svislé rovině; r. kuželník s koulí zavěšenou nad kuželkami; sport. r. hokej s míčkem na ledě; potrav., zbož. r. čaj; r. kaviár; r-é sardinky marinované sledě n. šproty; kuch. r-é vejce natvrdo vařené vejce obložené vlašským salátem s majonézou, popř. s kaviárem; stav. r. komín úzký, neprůlezný; přísl. rusky: mluvit r.; r. široká koncepce románu (V. Mrš.); podst. ruskost, -i ž. řidč. ruský ráz: r. překladu (Kultura)