saně II, sáně saní ž. pomn. 1. dopravní prostředek se sanicemi pro pohyb na sněhu: děti jezdí na saních na sáňkách; sportovní, závodní s.; sport. kanadské s. 2. tech. součást stroje n. zařízení umožňující přímočarý posuvný pohyb, zprav. kluzný; sáňky 2; zdrob. sáňky v. t.