série, -e ž. (z lat.) 1. skupina, řada věcí n. jednotlivostí vůbec majících něco společného a tvořících něj. celek: s. pohlednic (z Krkonoš); vydávat reprodukce obrazů v s-ích; s. článků o Velké Moravě řada; filat. s. poštovních známek známky všech hodnot téhož vydání; geol. komplex několika souvrství; fyz. řada čar růz. vlnové délky v emisním a absorpčním spektru; elektr. řadit do s. sériově 2. větší, velký počet, řada stejných věcí n. jednotlivostí vůbec za sebou následujících; větší množství něčeho vůbec: s. ran; s. pokusů s novým typem raket řada; hovor. (to je) zákon s. nepříjemností n. neštěstí následuje obyčejně několik za sebou; odb. výrobní s. urč. počet stejných výrobků n. součástí vyráběných stejným způsobem, zprav. opakovaně: ověřovací s.; zkušební s. (nového typu televizorů ap.); výrobky téže s.; peněž. skupina cenných papírů, losů, bankovek, šeků ap. stejně označená (např. stejným číslem n. písmenem); sériový příd.: s-á výroba; s-é zboží; peněž. s. tah vylosování celé série slosovatelných cenných papírů; tech. s-é spojení (strojů, přístrojů) za sebou, jeden za druhým; elektr. s-é řazení při kt. jsou spotřebiče, odpory ap. připojeny k vedení n. k síti tak, že jimi prochází stejný proud, řazení za sebou (op. paralelní, vedle sebe); přísl. sériově: vyrábět stroje s.; elektr. s. řazené články; podst. sériovost, -i ž.: s. výroby