Nalezeno 16 heslových statí.

hlídati

II (*hlídati se) ned. zast. a nář. hledět: hlídá po lidech (V. Mrš.), nemůže na to h., jak cizí člov…

-hnívati

jen s předp.: v. hníti kromě s-

hýbati

ned. (1. j. -u, -ám, rozk. -ej, přech. přít. -aje) k hnouti 1. (čím) uvádět něco v pohyb; pohybovat:…

klaněti se

ned. (3. mn. -ějí, rozk. -něj, klaň, přech. přít. -něje, -ně) 1. (komu, čemu; před kým, čím) klonit …

klesnouti

dok. (min. -sl, podst. -snutí) ke klesati: slunce kleslo za obzor; k. na kolena: rtuť klesne na bod …

lehnouti

dok. (min. -hl, podst. -hnutí) 1. k lehati: l. si na bok; l. do peřin; lehni! (na psa); jsem ospalý,…

-línati

I jen s předp.: v. linouti kromě s-, dále vz-

louskati

ned. 1. (co) kousáním n. tlakem, úderem ap. způsobovat prasknutí a rozdrcení něj. skořápky, aby se u…

-mycovati

jen s předp.: v. mýtiti kromě s-, z-

pěchovati

ned. 1. (co) uměle stlačovat, stloukat (něco sypkého n. drobného) údery pěchů; dusat 3: p. hlínu, pí…

pleskati

(nář. pláskat, plaskat Kubín) ned. 1. vydávat pleskavý, mlaskavý zvuk; plácat 2: voda, déšť pleská; …

přádati

ned. 1. zast. a nář. (~; co) příst: matka přádala (Zey.); p. len (Č. lid) 2. nás. k přísti: když v z…

s-

předp. jmenná (v příslovečných spřežkách zprav. s podst. jménem) vyjadřuje stejný význam jako předlo…

s-

I, se- (se- zprav. před s, z, řidč. před š, ž n. před skupinou tří souhlásek, popř. před skupinou dv…

s-

II v. též vz-

věšeti

(3. mn. -ejí, rozk. -ej), řidč. věsiti (3. mn. -í, rozk. věs, trp. -šen) ned. 1. (co; co nač, řidč. …