sahati (*sáhati Hál. aj., ob. šahat, šáhat Pitt. aj.) ned. 1. (nač, na koho; řidč. po kom; kam) rukou, rukama se dotýkat něčeho, někoho, pokládat, vztahovat ruku, ruce na něco, někoho: s. někomu na čelo; s. si na hlavu; s. na kliku; nesahej na mne!; s. do kapsy hmatat 2; přen. vydávat peníze; s. někomu do svědomí, na zub, na zoubek zpovídat, zkoušet, prověřovat ho 2. (po čem; pro co; kam) vztahovat ruku, ruce po něčem a uchopovat to: dítě sahá po okolních předmětech hmatá 2; s. po klobouku; sahat pro peníze do kapsy; s. po zbrani, přen. chystat se do boje; trhla sebou, jako by po ní sáhala smrt (Třeb.); s. po hvězdách (řidč.) myslit příliš vysoko, vytknout si příliš velký, nereálný úkol 3. (po čem; nač) usilovat zmocnit se něčeho; brát 2 (co komu): s. po cizím majetku; na ženiny úspory nikdy nesahal 4. (nač, na koho; *do čeho, †več) zasahovat do poměrů, práv ap., zprav. nepříznivě: s. na práva, na něčí svobodu; na tu sošku mi nesahejte, přen. nesnižujte její hodnotu (Neff); s. někomu na život ukládat někomu o život; s. si na život brát si jej; s. na čest dotýkat se cti; zast. (kněží) sahají v úřad podkomořský (Jir.) 5. (k čemu, po čem) rozhodovat se (pro co), volit si, vybírat si (co): s. k svépomoci; s. k radikálnímu prostředku; sáhal nejčastěji po klasicích (Jir.); z přesvědčení sahal (Erben) po látkách tradičních (Jirát) 6. (kam) zaujímat něj. prostor; dosahovat (v prostoru n. čase až po jistou mez): pole sahá až k lesu rozkládá se; sukně jí sahala až na paty; voda mu sahala jen po kolena šla 11; moc knížat sahala daleko za hranice země zasahovala; tvůj vliv daleko nesahá; pokud naše paměť sahá pokud se pamatujeme; nesahá mu (ani) po kotníky, přen. vůbec se mu nemůže rovnat †7. přísahat: sahám Bohu! (Wint.) ○ předp. do-, na-, o-, ob-, pře-, za-; nás. sahávati ○ předp. o-, za-