sedmdesát [sedm- i sedum-] čísl. zákl. označuje počet sedmi desítek: pás dlouhý s. metrů; sedmdesátkrát čísl. nás. příslovečná; sedmdesátý čísl. řad.: s-é výročí; s-á léta 19. století 1870-1879 sedmdesaterý čísl. druh. (o jmenných tvarech v. desaterý) jsoucí v sedmdesáti růz. druzích; (u jmen pomn., hromad., látkových a abstr. též ve význ. čísl. zákl.) sedmdesát: s-é ovoce; s-y střevíce; sedmdesátina, -y ž. část něj. celku vzniklá jeho rozdělením na sedmdesát stejných dílů; sedmdesátka v. t.