sestina [-tý-], -y ž. (z it.) liter. umělá forma lyrické básně (provensálského původu) skládající se ze šesti šestiveršových nerýmovaných strof a jedné tříveršové strofy s pravidelně se opakujícími slovy místo rýmů