skřivan, -a m. 1. drobný zpěvný pták při letu strmě stoupající; skřivánek: z brázdy vzlétl k nebi s.; s-i jásali v modravé výši (Rais); zool. rod Alauda: s. polní 2. zeměd. s. koburský užitkové plemeno holubů něm. původu, břidlicově šedé barvy; zdrob. skřivánek, skřiváneček v. t.