skeptický [-ty-] příd. nedůvěřivý, pochybovačný: být k něčemu s.; s. člověk; s. názor; přísl. skepticky: s. se k něčemu stavět, na něco dívat; podst. skeptičnost, -i ž.