sklep, -a m. (6. j. -ě, 6. mn. -ech, poněk. zast. -ích) 1. podzemní místnost, zprav. v domě, sloužící k ukládání n. uchovávání věcí: s. na uhlí; uložit brambory ve sklepě; zámecké sklepy; zast. posadit někoho do sklepů (Tyl) do vězení; odb. oddělení vinařského závodu n. pivovaru, kde probíhá urč. část výrobního procesu: vinařský s.; ležácký, lahvový s. 2. hostinská místnost s výčepem vína n. piva, zprav. podzemní: jít na víno do sklepa; radniční s. †3. klenutá místnost; klenutí 1, klenba 1: sklepem zvali každou klenutou jizbu i ve vyšším patře (Wint.); – sklepy kamenného mostu (Tomek) 4. zast. a sloven. obchodní místnost, krám 1, obchod 4: kupci zavírali sklepy (Pal.); na hlavní třídě jsou nejlepší sklepy (Něm.); zdrob. sklípek v. t.