sluneční příd. 1. k slunce 1: s. paprsky; s. světlo, teplo, jas; s. úpal; využití s. energie; pokoj obrácený na s. stranu na jih, popř. na jihovýchod, jihozápad; s. hodiny ukazující čas stínem tyče na číselníku; kniž. s. kotouč (Olb.) slunce; hvězd. s. soustava planetární soustava Slunce; S. cyklus; s. činnost výskyt aktivních oblastí na slunečním povrchu spojených s lokálními magnetickými poli; s. skvrna; s. čas určovaný otáčením Země vzhledem k Slunci; střední s. den; raket. s. baterie zařízení přeměňující energii slunečního záření v energii elektrickou; fot. s. clona zabraňující vnikání postranního světla do objektivu; mysl. s. tok tok tetřívka za světla 2. řidč. poněk. zast. k slunce 2; slunečný 1, slunný: s. odpoledne (Svět.); s. kraj (Kub.) prozářený svitem slunce 3. řem. s. kámen třpytná odrůda někt. živců s opálovým leskem; sluníčko 3