smog, -u m. (angl. zkr. slovo ze smoke a fog) směs mlhy a kouřových zplodin v ovzduší velkých měst a průmyslových oblastí