smrt, -i ž. (mn. 1., 4. -i, 3. -ím, 6. -ích, 7. -mi) 1. konec, zánik života něj. tvora, zvl. člověka: ujal se vlády po smrti svého otce; s. nastala okamžitě; z toho leknutí měla s.; pohrozili mu smrtí; odsoudili ho na s., k smrti; trest, ortel smrti; měl lehkou, těžkou s.; s. provazem, ohněm; bílá s. ve sněhu; hrdinská s.; mučednická s.; sejít smrtí přirozenou; dosloužit někomu k smrti, do smrti; našel v boji s.; zápas se smrtí smrtelný; boj na život a na s. urputný, krutý, rozhodující; přátelství na život a na s. věrné, hluboké; je na s., k smrti unaven, na s. bledý velice; na s. se polekal; k smrti rád rybařil; zapomněl jsem na to jako na s. úplně; práce na poli bývala její s. (expr.) bývala jí odporná; to bude její s. způsobí, že zemře; přen. expr. zničí její postavení, jméno; oba z toho měli s.; zaplatil to smrtí; udělám si s. (Herb.) spáchám sebevraždu; byl mezi životem a smrtí, na s. (nemocen) těžce nemocen; má s. na jazyku každou chvíli zemře; pracuje k smrti umírá; je po smrti zemřel; do smrti, do nejdelší smrti nikdy; ob. expr. do smrti smrťoucí nikdy; tady bych nechtěla žít ani po smrti (Maj.) nikdy; vydat někoho na s. na popravu; jít na s. na popravu, do boje ap.; s. okupantům! ať zhynou; přen. kamkoli pohlédneš, vidíš s. (Ner.) zkázu, zmar, zničeni všeho živého; morální s. (Hál.); černá s. mor; jaký život, taková s. (pořek.) jak člověk žije, tak umírá; med. biologická s. trvalé zastavení životně důležitých funkcí organismu; klinická s. zastavení životně důležitých funkcí, jež je možno ještě obnovit; náb. odloučení duše od těla 2. v nejrůznějších podobách zosobněný zánik života (kostlivec s kosou ap.): s. zaklepala na dveře (Erb.); pro každého si přijde s. každý zemře; s. kmotřička krouží kolem něho umírá; s. mu kouká z očí; už tě má s. za límec (Ner.); vás tak poslat pro s. (Maj.) jste pomalí; trvá dlouho, než se vrátíte; smrti bych se spíš nadála než... byla jsem velmi překvapena, že...; sám se zapsal smrti; má se smrtí námluvy (Šrám.) je smrtelně nemocen; přeje si zemřít; sáhla na mne s. zamrazilo mne; zatřásla se, jako když s. na člověka sáhne; zbledla jako s. silně; byl vychrtlý jako s. hodně; je jako s. bledý a hubený; pole smrti hřbitov n. bojiště; peníze sem, nebo jsi synem smrti nebo budeš zabit; na Smrtnou neděli s. se vynáší a topí (Jir.) smrtka; kde nic není, ani s. nebere (pořek.); zdrob. smrtka, Smrtka v. t.