socha, -y ž. 1. uměle (z kamene, dřeva, kovu aj.) vytvořená postava lidská, popř. zvířecí: mramorová, sádrová, bronzová s.; vytesat, vyřezat sochu z jediného kusu (kamene, dřeva); antické, klasické sochy; s. knížete Václava pomník; s. Svobody v New Yorku; být němý, nehybný, strnulý jako s.; stát, sedět, zůstat jako s. nehybně, strnule 2. nár. (u krovu) sloupek, podpora, na kt. je vloženo slemeno 3. (v starších dobách) dřevěná rozsocha upravená k orání, primitivní rádlo I, pluh (Hol.) 4. hist. část někdejší kuše; zdrob. soška v. t.