socialista (zř. zast. sociánista [-ny-], Kub.) (1. mn. -é) (*socialist, -a, Čap.-Ch.) m. (socialistka, -y ž.) stoupenec, hlasatel socialismu; člen někt. socialistické strany: vědečtí, utopičtí s-é; byl od mládí přesvědčený s.; s-é různých odstínů; společný boj komunistů a s-ů proti fašismu; levicoví, pravicoví s-é; radikální s., též příslušník fr. radikální strany; angličtí, francouzští, belgičtí s-é členové, stoupenci revizionistických (sociálně demokratických) stran; národní s. stoupenec národně socialistické strany; (němečtí) nacionální s-é nacisté; socialistický, socialistský v. t.