současný příd. soudobý 1. dějící se, vyskytující se, žijící ap. v téže době s někým, něčím; izochronní: s-á práce na několika strojích; s. pohyb oběma rukama; s-é znění zvonků; Shakespeare a s-í básníci; jaz. s. děj probíhající v téže době jako děj jiný 2. vyskytující se v dnešní době: s-á spisovná čeština; s-á literatura; s-á politická situace; zpodst. -časno, -a s. řidč. současnost: porovnání s-a s nedávnou minulostí; nová díla vyrůstají ze s-a (Lit. nov.); přísl. -časně: s. s někým vstoupit do místnosti zároveň; básník a s. kritik; oba odpověděli s. najednou; – řidč. s. největší malíř; podst. -časnost, -i ž.: dílo zachycující naši s. přítomnost; jaz. vztah dvou současných dějů