soupeř, -e m. (soupeřka, -y ž.) protivník (zvl. ve hře, závodě ap.), sok, konkurent 2, odpůrce, nepřítel 1, 2, rival: vyrovnaní, rovnocenní s-i; silný, nebezpečný s.; s-i v lásce; šťastnější s.; uznat převahu s-e