sova (ob. a expr. sůva), -y ž. 1. dravý noční pták s velkýma očima: houkání sov; ponocuje jako s.; mhouří oči jako s.; jeho žena sedí jako sůva (J. Mar.) zamračená; je ošklivá jako sůva; dívat se, koukat, tvářit se jako sůva (z nudlí) zamračeně; nosit sovy do Athén poučovat někoho, kdo ví něco lépe, a tím dělat něco zbytečného; zool. rod Tyto: s. pálená 2. zool. sovy řád Strigiformes (např. výr, sova, puštík) 3. zprav. sůva expr. nepříjemný, mrzutý n. ošklivý člověk, zprav. žena: taková protivná, šeredná s.; učená, moudrá s. (hanl.); ty stará sůvo! (nadávka); zdrob. k 1 sovička (ob. sůvička), -y ž.