start, -u m. (6. j. -u) (z angl.) 1. sport. počáteční výběhová poloha běžce; počátek závodního běhu n. jízdy; místo, odkud se začíná závodit: nácvik startu; – s. pevný, letmý; – dostavit se na s., přen. k závodu vůbec; publ. s. na míč rozběh k míči: pomalý s. na míč; přen. s. do života vstup; dobrý s. mladého herce 2. let. s. letadla pohyb od počátku rozjezdu do dosažení předepsané výšky; vzlet; raket. tech. s. kosmické lodi její odpoutání od povrchu zemského 3. motor. uvedení motoru v chod; spouštění 4. vystoupení, účast (v závodech): s. polských reprezentantů; úspěšný s. čs. olympioniků; společný s.