stav II, -u m. (6. j. -u) 1. zařízení, stroj k výrobě tkanin: tkalcovský s.; ruční, automatický s.; text. tryskový s.; žakárský s. 2. zast. a nář. hráz k zadržování vody; jez, splav; stavidlo: k rybníku, kdež býval s. (Jir.); lávka u stavu (V. Mrš.); spustit všechny stavy (Havl.) vynaložit veškeré úsilí 3. zast. stanoviště 1, úkryt: tajné stavy (zlodějů) (Jir.); sport. (při střeleckých závodech) prostor od střelce k cíli; zdrob. stávek v. t.; expr. stáveček, -čku m. (6. mn. -čcích, -čkách)