stipendium [sty-dy-] (ob. štipendium), -ia s. (z lat.) peněžitá podpora (z veřejných prostředků) ke studijním, vzdělávacím účelům: státní studijní s.; udělit, dostat s.; s. na cestu do Paříže; škol. prospěchové s.; stipendijní příd.: s. fond; s. místo; s. pobyt v cizině