stop citosl. (z angl.) 1. vyjadřuje výzvu k zastavení; stůj: stop! zastavte (K. Čap.) 2. pošt. označuje v textu telegramu konec věty (tečku)