stop I, -u m. (6. j. -u) (z angl.) 1. ekon. zastavení pohybu (obvykle sestupu) cen, mezd ap. administrativním opatřením; strop 3: cenový, mzdový s. 2. slang. autostop: cestovat stopem