studený příd. 1. mající nízkou teplotu, způsobující pocit chladu, velmi chladný (op. teplý, horký 1): s-á a teplá voda; s. kámen; s-á země; s. obklad; s. pot mu vyvstal na čele; mít s-ou krev, přen. být flegmatický; s. jako led (ob. expr. jako psí čumák, žába aj.); s. byt; s. vítr, déšť; s-é noci, dny; s-é počasí; s. rok; s-é světlo měsíce nevydávající teplo; s-á plotna, kamna v kt. se netopí, bez ohně; s-é jídlo kt. vystydlo; sníst něco (vepřovou, uzené ap.) na s-o (s chlebem) bez ohřívání; s-á (trvalá) ondulace chemickými přípravky bez účinku tepla; oběšenec byl už s. mrtev; zast. ust. spoj. s. jed (Šmil., Něm.) pakostnice; s-á zimnice (Něm.) bez horečky; kouřit na s-o (Jir.) mít v ústech nezapálený doutník n. nezapálenou dýmku; s. hrom (Něm.) nezapalující; přen. s-á modř; zůstal, jako by ho s-ou vodou polil zaražen; byla to pro něj s-á sprcha nepříjemné překvapení, vystřízlivění; s-é ruce, upřímné srdce (pořek.); s. máj, v stodole ráj (pořek.); zř. skákat ze s-ého do vřelého (Maj.) měnit náladu, přecházet ze smutné nálady do veselé; nebýt ani s., ani horký být netečný, lhostejný; poněk. zast. být buď s., nebo horký (Havl.) rozhodnout se pro jeden ze dvou názorů, pro jednu ze dvou protivných stran ap.; zeměp. s-é pásmo mezi točnou a polárním kruhem na severní i jižní polokouli; S-á Vltava jeden z pramenů Vltavy; meteor. s-á fronta klín studeného vzduchu postupující do teplého vzduchu; mysl. s-á stopa stará, zvětralá, kt. pes nemůže sledovat; kuch. (zprav. mn.) s-á jídla kt. se podávají vychladlá n. za syrova; s-á mísa; s-á pečeně; s. stůl; s-á kuchyně; fyz. s-á emise při normální teplotě okolí; s-á katoda kt. emituje elektrony při normální teplotě okolí; s-é světlo z jiných zdrojů než tepelných (např. luminiscenční ap.); tech. s. kaučuk polymerizovaný při nižších teplotách; tváření za s-a (ps. též zastudena) bez ohřevu; válcovat za s-a; hut. s. chod vysoké pece porucha, při kt. teplota v pracovním prostoru pece velmi klesne; s-á tavba (v ocelářské peci) kt. má nižší teplotu, než je předepsaná odlévací teplota; ker. s-á glazura vyrobená bez vypalování; výtv. s-é barvy působící chladným dojmem (např. modrá); med. neprojevující se akutně zánětlivými procesy: s. absces; publ. s-á válka vedená nevojenskými prostředky, zejm. hospodářsky, diplomaticky a publicisticky, zprav. o politice nátlaku prováděné imperialisty po 2. svět. válce vůči SSSR a lid. demokraciím: období s-é války 2. nemající n. neprojevující cit, zájem; chladný 3, lhostejný 1, nevlídný, bezcitný 1 (op. vřelý): být s. a korektní; nějaký s. patron (Šim.); zř. expr. s-í bratři (Drda) mniši; – s-é oči; s. pohled, hlas, tón rozhovoru; s-é mlčení 3. chladný 2, chladnokrevný, rozvážný, neukvapený; střízlivý 2: s. počtář, rozumář; s-í racionalisté (Olb.); – s. mozek (Olb.); s-á vypočítavost; s-é pojmy (Bass) strohé, suché; zpodst. studeno v. t.; přísl. studeně: s. zafoukalo; – s. někoho uvítat; podívat se s., cize; – působit s.; být s. úřední (Olb.); studeno řidč.: po nočním mrazu bylo citelně s. (Jir.); – kdybv nebylo Amálky, bylo by zde zoufale s. (Herrm.); podst. studenost, -i ž.: s. ledu; – s. pohledu; s. přijetí; – anglická strnulost a s. (Mach.); výtv. s. barev