studie [stúdy-] (hovor. študie), -e ž. (z lat.) 1. zprav. kratší literární odborná práce, vědecký článek: monografická s. o Bezručovi; filosofická, sociologická s.; liter. kratší prozaický útvar blízký črtě n. arabesce; ekon. časová s. měření pracovního času a přestávek v práci pro organizaci a normování práce 2. výtvarná práce jako příprava k většímu dílu: Mánesovy studie k většímu cyklu; figurální s. 3. šach. skladba, v kt. se dociluje výhry n. remízy v neomezeném počtu tahů; etuda; studiový příd.