sub- předp. (z lat.) v přejatých a mezinárodních slovech obměňuje význam základu významem lat. předp. sub- pod (submarinní podmořský; submykénský mladší než mykénský; submikroskopický menší než mikroskopický; subluxace neúplná luxace; subtitul podtitul; subkomise užší komise; subreferent podřízený referent; subkonto vedlejší účet; subkontrahent další, dílčí kontrahent)