svítání, s. doba před blížícím se východem slunce; úsvit: pracovat od s.; tančila až do s.; přen. zř. zvonit s. (Salich.) ranní klekání; přen. počátek něčeho, zprav. touženého, žádoucího: s. po těžkých porážkách (Mach.); politické s. (nad Afrikou) (Pařízek); zdrob. svítáníčko v. t.; v. též svítati