swing, -u m. (6. mn. -zích) (z angl.) 1. hud. (v džezové hudbě) dravost, rytmický švih; stylové období džezu v 30. letech 20. stol. 2. tan. (v 20. letech 20. stol.) rychlý houpavý způsob moderního tance; swingový příd.: s. způsob tance, hry