syfilis, syfilida [-lí-], -idy ž. med. těžké infekční pohlavní onemocnění (nazv. podle titulu lat. básně z 16. stol.); příjice, lues; syfilitický [-lity-] příd. příjičný, luetický: s. člověk; s. vřed