taksi, taks přísl. poněk. zast. jen ve spoj. jaksi taksi, jaks taks více méně, jakž takž: umět jaksi taksi verše lepiti (Krásn.); naučit se jaks taks mluviti (Lum.)