tamten zájm. ukaz. (skloňuje se jako ten) 1. ukazuje na osobu n. věc, kt. je v dosahu n. dohledu mluvící osoby: podej mi tamtu mísu; zavěs krmítka na t. topol a na tamtu hrušku; podívej se na tamto stavení 2. ve dvojici tento tamten, tenhle tamten ukazuje na vzdálenější ze dvou osob n. věc: tato (tahle) dívka se jmenuje Eva a tamta Vlasta; tento účet zaplatím hotově a t. složenkou; tento (tenhle) strom sázel otec a tamten bratr 3. odkazuje na osobu n. věc, o kt. byla řeč n. kt. je známá; onen 3, ten: o tamtom člověku nechci nic slyšet; o tamtěch věcech nevíš nic?; máš pravdu, jiný vzduch! A my už byli zvyklí na t. (Šim.) dřívější; (zaplatíš) za tohle; a t. dluh? (Jir.) předešlý; dávno před tamtou válkou předcházející; euf. její matka na t. svět se odebrala (Klicp.) na onen svět; zemřela