ta ta, tata, tatata ap. citosl. 1. označuje pravidelně se opakující zvuk (při střelbě, při rachotu kol, při troubení ap.): ta-ta-tatata rachotí strojní puška ratata 2. ob. ve spoj. na to tata ihned 2: přiběhl na to t.