teploměr, -u m. přístroj na měření teploty: t. ukazuje 37°; stupnice t-u; t. Celsiův, Réaumurův, Fahrenheitův; rtuťový, lihový, plynový t.; fyz. maximální, minimální, diferenční t.; radiační t.; odporový t.; med. lékařský t.; teploměrový příd.: fyz. t-á trubice; t-á stupnice (Celsiova,...); teploměrný příd. týkající se měření tepla: fyz. t. přístroj, koeficient