terapie (dř. ps. the-), -e ž. (z řec.) med. 1. způsob léčení; léčba: spánková t.; fyzikální t.; t. nemocí vnitřních; provádět t-i 2. obor medicíny zabývající se léčbou: diagnostika a t.; terapeutický v. terapeutika