text (dř. ps. též tekst), -u m. (6. j. -u) (z lat.) 1. tištěný n. psaný záznam jazykového projevu; slovní doprovod: český, mnohojazyčný t.; tištěný t.; obtížný rukopisný t.; t. dopisu, projevu, smlouvy, zákona; odborný t.; sledovat očima t.; kopie textu; věnovací t. dedikace; biblický t.; kázat na t. Písma svatého (Mah.); – ilustrace byla provázena textem; t. písně, árie; jaz., liter. konečný (zprav. grafický) jazykový záznam autorova záměru; jedno znění literárního díla: t. literárního díla; vývoj textu; t. poslední ruky 2. hud. hudební t. notový zápis hudebního díla 3. polygr. stupeň velikosti tiskařského písma (7, 52 mm); expr. zdrob. k 1 textík, -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích): miniaturní t-y; textový, textovní v. t.