tolerance, -e ž. (z lat.) 1. (též †tolerancí, -í, Jir.) respektování cizího přesvědčení, cizích názorů; snášenlivost: náboženská t.; t. k určitým názorům 2. biol., med. schopnost organismu snášet urč. látky: imunologická t. vůči imunologickým látkám 3. tech. rozsah přípustných úchylek urč. veličiny: dovolená t.; rozměrová t.; t. teploty, tlaku; minc. rozdíl, o kt. se smí váha mince odchylovat od váhy stanovené zákonem, remedium 2; toleranční příd. k 1, 2: hist. t. patent vydaný r. 1781 Josefem II. a povolující evangelické vyznání augšpurské a kalvínské; – tech. t. měřidlo; t. kalibr mezní; t. soustava; med., jad. fyz. t. dávka záření nejvýše přípustná