topograf, -a m. (1. mn. -ové) (z řec.) zeměměř. odborník v topografii; topografie, -e ž. zeměměř. obor zabývající se vyhotovováním topografických map; místopis; anat. topografická anatomie; topografický příd.: zeměměř. t-á měření; t-á mapa zobrazující podrobněji polohopis a výškopis urč. území; voj. t. průzkum; t-á orientace; anat. t-á anatomie zabývající se studiem a popisem jednotlivých krajin tělních; přísl. topograficky