trakt, -u m. (6. j. -u) (z lat.) 1. část, křídlo rozlehlejší budovy: zadní t. paláce; archit. urč. prostor budovy vymezený nosnými zdmi, pilíři ap.: uliční t.; jižní t. zámku 2. anat. ústrojí: trávicí, dýchací t. 3. (v rus. prostředí) silnice: moskevsko-irkutský t. (Kop.) †4. okres 1, obvod 3: znal svůj okres nebo jak on postaru ještě říkal "t." (Baar)