trap citosl. (z něm.) poněk. zast. označuje zvuk při klusu koně n. klapotu: na náměstí trap trap! (Choch.) (o jízdě dragounů); trap, trap klapaly (pantoflíčky) (Stroup.)