tuk, -u m. (6. mn. -cích) 1. organická látka (tekutá, polotekutá n. tuhá) teplem tající a na omak kluzká, obsažená v těle živočišném n. v někt. rostlinách: maso prorostlé tukem; vrstvy tuku; zbavit se dietou přebytečného tuku; olejniny bohaté tukem; rybí t. rybí olej (lékár.); biol. podkožní t.; odb. technické tuky; chem., biol. tuky estery mastných kyselin a glycerínu, jedna ze základních organických sloučenin živé hmoty 2. takováto látka upravená k používání při přípravě pokrmů (máslo, sádlo, lůj ap.); omastek 1: mastit tukem; přidat do těsta trochu tuku; jedlý pokrmový t.; smažit na (umělém) tuku, hovor. na margarínu (ne na másle, sádle a oleji); potrav. rostlinné, živočišné tuky; ztužený t. 3. mazací prostředek; mazadlo: namazat boty tukem; chránit kovové součástky tukem proti rzi; chem., tech. mazací t. (z ropy); přístrojové mazací tuky