tumor, -u m. (z lat.) med. nádor: maligní, benigní t.; tumorový, tumorosní [-óz-], tumorózní příd.: med. t-ový proces; t-ní ložisko