tuten m., tuta ž., tuto s. zájm. ukaz. zast. a nář. tento: sňal šavli z tuté stěny (Krásn.); tutu (Báru) nám nevoď do rodiny (Něm.); vezmi t. měšec (Něm.); tuty dny (Tyl, Havl. aj.)