ultra- (z lat.) první část složených slov spojující část druhou s významem lat. slova ultra nad, přes, více, neobyčejně, krajně jako s její vlastností (ultraliberál krajní, přepjatý liberál)